Visualització de contingut web

Docents de Religió Catòlica - Llistats

Relació de docents de religió catòlica segons els punts 5 i 9 de les instruccions de 18 de juny en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica en centres públics d'educació infantil, primària, instituts, i seccions de secundària, per al curs 2018-2019.

Docents de Primària

La docent de primària, indefinida de caràcter definitiva, de religió catòlica de la diòcesi de València, Sra. García Medel, María Nieves, que per error no consta en el llistat de docents definitius, ha de quedar inclosa per darrere de Sòria Guillén, M Milagros i abans de Palacios Canto, Ana Isabel.

Docents de Secundària

Es requereixen professors d'educació de secundària i batxillerat amb l'objecte de constitutir borsa de docents per a impartir la matèria de religió catòlica en els instituts públics dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Requisits

Correu electrònic: incidenciasreligioncatolica@gva.es