Visualització de contingut web

Física i Química

Termini de presentació de sol·licituds

Del 16/04/2018 al 20/04/2018

Cada sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la seua documentació

Nou termini de sol·licituds

Del 26/05/2018 al 01/06/2018

Nova obertura de termini: Del 26/09/2018 al 02/10/2018

El nou termini de presentació de sol·licituds per al cos de Professors d'Ensenyament Secundari, especialitat de Física i Química, es referix exclusivament als interessats que vullguen inscriure's en l'esmentada borsa i que posseïsquen alguna d'estes titulacions:

          - Llicenciatura en Geologia o Ciències Geològiques

          - Enginyeria Geològica

          - Grau d'Enginyeria Geològica

  

Es donen per admeses, a efectes de presentació, les sol·licituds ja existents.

Nova obertura de termini: Del 30/10/2018 al 06/11/2018

El nou termini de presentació de sol·licituds per al cos de Professors d'Ensenyament Secundari, especialitat de Física i Química, es referix exclusivament als interessats que vullguen inscriure's en l'esmentada borsa i que posseïsquen alguna d'estes titulacions:

 - Grau d'/de/en Bioquímica i Ciències Biomèdiques

Es donen per admeses, a efectes de presentació, les sol·licituds ja existents.