Visualització de contingut web

Funcionaris de carrera i en pràctiques

Adjudicacions per a Funcionaris de Carrera i en Pràctiques

Els opositors que superen el procediment selectiu i siguen nomenats funcionaris en pràctiques podran accedir a l'adjudicació el dia 25 de juliol.

La presentació d'instàncies serà telemàtica a través de l'aplicació web d'adjudicacions contínues de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l'apartat d'Adjudicacions > Adjudicacions d'inici de curs.

En l'aplicació de sol·licitud de destins per al curs 2018-2019 els participants disposen de la sol·licitud que van presentar el curs passat.

Les persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu de Mestres 2018 han d'haver registrat el requisit lingüístic (Certificat de Capacitació o Diploma de Mestre en Valencià) en el Servei d'Acreditació i Assessorament dependent de la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, abans de les 13 hores del dia 27 de juliol de 2018, o no se li adjudicarà cap lloc.