Visualització de contingut web

HABILITACIONS

Consulta d'Habilitacions

Per a consultar les habilitacions accedisca a través de l'enllaç inferior. En la nova finestra, seleccione Consultes i a continuació en Habilitacions.
Haurà d'introduir el seu DNI, posteriorment haurà d'escriure la paraula que apareix en la imatge i, finalment, polsar el botó d'Acceptar.

Habilitacions Transitòries

Convocatòria

Sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà des de les 10 hores del dia 29 de juny fins a les 10 hores del dia 6 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Les sol·licituds es realitzaran telemàticament, a través de la URL https://ovidoc.edu.gva.es/

Es podran sol·licitar diverses habilitacions, adjuntant el títol corresponent per a cadascuna d'elles, juntament amb una declaració de veracitat.

Seran desestimades les sol·licituds presentades fora de termini.

L'adquisició de noves especialitats no implicarà modificació en la borsa d'origen.

=> Accés a OVIDOC <=

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

[Data Pub.: 28/06/2018]