Visualització de contingut web

AVISOS

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Data Avís
14/03/2019

S'amplia el termini relatiu a la renúncia a la participació en el concurs de trasllats fins a les 12.00 hores del 15 de març de 2019.

 

Novetats

OPOSICIONS 2019 - CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

OPOSICIONS 2019 - CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Es publica l'acta del tribunal per la qual estableixen els criteris d'avaluació per a la primera i segona prova.

 

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 23 de maig de 2019 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 23 de maig de 2019 a les 13 hores.

OPOSICIONS 2019 - OBERT TERMINI LLIURAMENT PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA O GUIA DOCENT

OPOSICIONS 2019 - OBERT TERMINI LLIURAMENT PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA O GUIA DOCENT

Termini de lliurament de la programació didàctica o guia docent del 21 de maig al 30 de juny.

Consultar l'apartat corresponent en la secció d'oposicions.

 

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 23 de maig de 2019.

Adjudicació de llocs del 21 de maig de 2019 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 21 de maig de 2019 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres de València.

Resolució per la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants a la borsa de treball del Cos de Professors de Música i Arts Escèniques de l'especialitat de Tècniques Escèniques i convocatòria a la prova d'aptitud.

Resolució per la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants a la borsa de treball del Cos de Professors de Música i Arts Escèniques de l'especialitat d'Espai Escènic i convocatòria a la prova d'aptitud.

Mostrant 1 - 10 de 76 resultats
Articles per pàgina 10
de 8

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport