Visualització de contingut web

AVISOS

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

BORSA DE TREBALL DEL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, ESPECIALITAT D'INSTRUMENTS DE VENT DE JAZZ.

BORSA DE TREBALL DEL COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, ESPECIALITAT DE DIRECCIÓ ESCÈNICA.

BORSA DE TREBALL DEL COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, ESPECIALITAT DE TÈCNIQUES ESCÈNIQUES.

Nou termini de presentació d'instància telemàtica:
Del dimecres 17 de juliol de 2019 a les 00:00h, fins al dimarts 23 de juliol a les 23:59h.

Data Avís
14/03/2019

S'amplia el termini relatiu a la renúncia a la participació en el concurs de trasllats fins a les 12.00 hores del 15 de març de 2019.

Novetats

Plantilles definitives de docents de religió catòlica de primaria de les diòcesis de Tortosa, de Segorb-Castelló, d'Oriola-Alacant i de València.

Correcció d'errors als llistats definitius de funcionaris i funcionàries que han obtingut la pròrroga de la comissió de serveis de llocs específics.

Llistat definitiu d'acreditació en llengües estrangeres d'Alacant.

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres d'Alacant.

Llistats definitius de funcionaris i funcionàries que han obtingut pròrroga de la comissió de serveis de llocs específics.

Plantilles de docents de religió catòlica de secundària de les diòcesis de Tortosa, de Segorb-Castelló, d'Oriola-Alacant i de València.

Llistats provisionals de funcionaris i funcionàries que han obtingut pròrroga de la comissió de serveis de llocs específics.

Correcció d'errors al llistat de docents definitius de secundària de la diòcesi d'Alacant.

Correcció d'errors de les vacants per a adjudicació de provisionals de secundària diòcesi d'Alacant.

Correcció d'errors de les vacants per a adjudicació de provisionals de secundària diòcesi de València.

Mostrant 1 - 10 de 129 resultats
Articles per pàgina 10
de 13

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport