Visualització de contingut web

AVISOS

El procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí és el següent:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
29/10/2020

En la convocatòria de provisión de places de difícil cobertura de 29 d'octubre de 2020, que es resoldrà el 30 d'octubre, és d'aplicació el que estableix la Resolució de 27 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat (DOGV, núm 8939, de 29/10/2020).

 

Novetats

OPOSICIONS ACCÉS 2020 - distribució d'espais IES Conselleria

OPOSICIONS ACCÉS 2020 - distribució d'espais IES Conselleria

Distribució d'espais per especialitats per a la realització de les proves, en l'IES Conselleria (València):

Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-docent-subgrup-superior-ensenyament-secundari

 

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 15 d'octubre de 2020.

Adjudicació de llocs del 8 d'octubre de 2020 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 8 d'octubre de 2020 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

OPOSICIONS ACCÉS 2020 - lletra per a fixar l'ordre d'intervenció de les persones aspirants

OPOSICIONS ACCÉS 2020 - lletra per a fixar l'ordre d'intervenció de les persones aspirants

 

Anunci de la lletra per a fixar l'ordre d'intervenció de les persones aspirants.

 

Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-docent-subgrup-superior-ensenyament-secundari

OPOSICIONS ACCES 2020 - criteris d'avaluació

OPOSICIONS ACCESO 2020 - criteris d'avaluació

 

S'han publicat els criteris d'avaluació de les sigüents especialitats convocades: 204 Llengua Castellana i Literatura.

 

Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-docent-subgrup-superior-ensenyament-secundari

 

 

 

 

 

OPOSICIONS INSPECCIÓ 2020 - convocatòria segona part de la prova

OPOSICIONS INSPECCIÓ 2020 - convocatòria segona part de la prova

Es convoca a les persones aspirants per a la realització de la segona part de la prova, el proper dia 14 d'octubre a les 16h en el CIPFP Misericòrdia situat en C/ Casa de la Misericòrdia, 34 en València.

Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-inspectors

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 8 d'octubre de 2020.

Adjudicació de llocs del 6 d'octubre de 2020 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 6 d'octubre de 2020 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Mostrant 91 - 100 de 158 resultats
Articles per pàgina 10
de 16

Informació General

Pla de Contingència Centres Docents

Informació Jurídica

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport