Visualització de contingut web

AVISOS

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
14/03/2019

S'amplia el termini relatiu a la renúncia a la participació en el concurs de trasllats fins a les 12.00 hores del 15 de març de 2019.

Novetats

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres de Castelló.

Llistat provisional de llocs oferits per a l’adjudicació de 5 de setembre de 2019 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat definitiu d'acreditació en llengües estrangeres de València.

Llistat definitiu d'acreditació en llengües estrangeres de Castelló.

Advertit error en el que es disposa en els punts 2 i 3 de la credencial de comunicació de presentació en les destinacions obtingudes per al curs 2019/2020, tot el personal docent adjudicat haurà de procedir d'acord amb el que s'estableix en les instruccions de presentació de documentació i alta en nòmina, publicades en la pàgina web de la conselleria: www.ceice.gva.es

Advertit error en el que es disposa en els punts 2 i 3 de la credencial de comunicació de presentació en les destinacions obtingudes per al curs 2019/2020, tot el personal docent adjudicat haurà de procedir d'acord amb el que s'estableix en les instruccions de presentació de documentació i alta en nòmina, publicades en la pàgina web de la conselleria: www.ceice.gva.es

OPOSICIONS 2019 - Llistes de persones aspirants seleccionades

OPOSICIONS 2019 - Llistes de persones aspirants seleccionades

Publicació de les llistes de persones aspirants seleccionades per a tots els cossos i especialitats convocades per les ordres 6/2019 i 7/2019.

 

Citació per a la signatura d'addendes del professorat de Religió Catòlica de secundària de la diòcesi de València.

Citació per a la signatura d'addendes del professorat de Religió Catòlica de primària de la diòcesi de València

Plantilles definitives de docents de religió catòlica de primaria de les diòcesis de Tortosa, de Segorb-Castelló, d'Oriola-Alacant i de València.

OPOSICIONS 2019 - Corrección asignación provisional de plazas por tribunal

OPOSICIONS 2019 - Correcció assignació provisional de places per tribunal

Publicació de la correcció de la resolució d'assignació provisional de places per tribunal.

 

Mostrant 111 - 120 de 161 resultats
Articles per pàgina 10
de 17

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport