Visualització de contingut web

AVISOS

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
14/03/2019

S'amplia el termini relatiu a la renúncia a la participació en el concurs de trasllats fins a les 12.00 hores del 15 de març de 2019.

Novetats

OPOSICIONS 2019 - CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

OPOSICIONS 2019 - CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Es publica l'acta del tribunal per la qual estableixen els criteris d'avaluació per a la primera i segona prova.

 

OPOSICIONS 2019 - OBERT TERMINI LLIURAMENT PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA O GUIA DOCENT

OPOSICIONS 2019 - OBERT TERMINI LLIURAMENT PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA O GUIA DOCENT

Termini de lliurament de la programació didàctica o guia docent del 21 de maig al 30 de juny.

Consultar l'apartat corresponent en la secció d'oposicions.

 

OPOSICIONS 2019 - RESULTATS PROVA DE CONEIXEMENTS DE CASTELLÀ PER A ESTRANGERS

OPOSICIONS 2019 - RESULTATS PROVA DE CONEIXEMENTS DE CASTELLÀ PER A ESTRANGERS

OPOSICIONS 2019 - PROVA PER L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PARA LA ENSEÑANZA EN VALENCIANO

OPOSICIONS 2019 - PROVA PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes a la realització de la prova per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i es nomena el tribunal que ha d'avaluar-la, en el marc del procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professor d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer. [2019/4842]

 

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes a la realització de la prova per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i es nomena el tribunal que ha d'avaluar-la, en el marc del procediment selectiu d'ingrés al cos de catedràtics o catedràtiques de Música i Arts Escèniques, convocat per Ordre 6/2019, de 28 de febrer. [2019/4841]

CATEDRÀTICS 2018 - RESULTATS PROVES DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ NIVELL C1

CATEDRÀTICS 2018 - RESULTATS PROVES DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ NIVELL C1

Mostrant 121 - 130 de 151 resultats
Articles per pàgina 10
de 16

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport