Visualització de contingut web

AVISOS

El procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí és el següent:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

PLATAFORMES TIC PER AL PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS NO UNIVERSITARIS

 

Aquest document conté una breu descripció dels accessos a recursos, que proporciona la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions, imprescindibles per al treball dels docents.

L'acte presencial corresponent a l'adjudicació de llocs de difícil cobertura de la província de València es realitzarà en Av. Campanar 32, edifici Mesquita, 46015 València

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
29/10/2020

En la convocatòria de provisión de places de difícil cobertura de 29 d'octubre de 2020, que es resoldrà el 30 d'octubre, és d'aplicació el que estableix la Resolució de 27 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat (DOGV, núm 8939, de 29/10/2020).

 

Novetats

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 23 de febrer de 2021 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistes definitives de les persones seleccionades en el concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 23 de febrer de 2021.

ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA

CATEDRÀTICS 2018 - Llistes de puntuacions definitives

CATEDRÀTICS 2018 - Llistes de puntuacions definitives

S'han publicat les llistes de puntuacions definitives dels procediments selectius convocats per Ordre 14/2018 i Ordre 15/2018.

Més informació:

Adjudicació de llocs del 18 de febrer de 2021 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 18 de febrer de 2021 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Convocatòria del concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament d'assessors i assessores de formació de centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE).

Mostrant 11 - 20 de 220 resultats
Articles per pàgina 10
de 22

Informació General

Pla de Contingència Centres Docents

Informació Jurídica

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport