Visualització de contingut web

AVISOS

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
14/03/2019

S'amplia el termini relatiu a la renúncia a la participació en el concurs de trasllats fins a les 12.00 hores del 15 de març de 2019.

 

Novetats

Adjudicació de llocs de 17 d'octubre de 2019 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l’adjudicació de 17 d'octubre de 2019 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres de València.

Convocatòria d’adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 17 d'octubre de 2019.

Adjudicació de llocs de 15 d'octubre de 2019 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l’adjudicació de 15 d'octubre de 2019 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Participants i lloc adjudicat en funció del requisit lingüístic del procediment d'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres de Castelló.

Convocatòria d’adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 15 d'octubre de 2019.

Adjudicació de llocs de 8 d'octubre de 2019 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Mostrant 11 - 20 de 122 resultats
Articles per pàgina 10
de 13

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport