Visualització de contingut web

AVISOS

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Data Avís
14/03/2019

S'amplia el termini relatiu a la renúncia a la participació en el concurs de trasllats fins a les 12.00 hores del 15 de març de 2019.

 

Novetats

Es convoca la constitució d'una borsa de treball extraordinària per al cos de professors de Música i Arts Escèniques en l'especialitat de Tècniques Escèniques (6F4).

Es convoca la constitució d'una borsa de treball extraordinària per al cos de professors de Música i Arts Escèniques en l'especialitat de Direcció Escènica (6E3).

Participants i lloc adjudicat en funció del requisit lingüístic del procediment d'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

Requisits específics i llocs oferits per a l'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 21 de març de 2019.

Adjudicació de llocs del 14 de març de 2019 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 14 de març de 2019 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 14 de març de 2019 a les 13 hores.

Adjudicació provisional de destinacions del concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny.

Mostrant 11 - 20 de 131 resultats
Articles per pàgina 10
de 14

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport