Visualització de contingut web

AVISOS

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Detectat errors en el procediment de renovació de directors publicat mitjançant resolució del 8 de novembre de 2019, queda postposat el termini de presentació de sol·licituds fins a un altre avís. Disculpen els trastorns que puguen produir-se per aquesta causa.

Data Avís
14/03/2019

S'amplia el termini relatiu a la renúncia a la participació en el concurs de trasllats fins a les 12.00 hores del 15 de març de 2019.

 

Novetats

Adjudicació de llocs per a la provisió temporal de places d'inspectors i inspectors d'educació.

Convocatòria d’adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 12 de novembre de 2019.

Incorporació a les borses de treball de les persones participants en el procediment selectiu convocat per Ordre 7/2019, que no van superar la primera prova (parts A + B) de la fase d'oposició de l'especialitat per la qual es van presentar.

Adjudicació de llocs de 7 de novembre de 2019 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Relació provisional d'integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l'especialitat de Guitarra Elèctrica.

Relació provisional d'integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l'especialitat de Baix Elèctric.

Llistat definitiu d'acreditació en llengües estrangeres de València.

Llistat provisional de llocs oferits per a l’adjudicació de 7 de novembre de 2019 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Convocatòria d’adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 7 de novembre de 2019.

Adjudicació de llocs de 5 de novembre de 2019 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Mostrant 21 - 30 de 167 resultats
Articles per pàgina 10
de 17

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport