Visualització de contingut web

AVISOS

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

BORSA DE TREBALL DEL COS DE CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, ESPECIALITAT D'INSTRUMENTS DE VENT DE JAZZ.

BORSA DE TREBALL DEL COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, ESPECIALITAT DE DIRECCIÓ ESCÈNICA.

BORSA DE TREBALL DEL COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, ESPECIALITAT DE TÈCNIQUES ESCÈNIQUES.

Nou termini de presentació d'instància telemàtica:
Del dimecres 17 de juliol de 2019 a les 00:00h, fins al dimarts 23 de juliol a les 23:59h.

Data Avís
14/03/2019

S'amplia el termini relatiu a la renúncia a la participació en el concurs de trasllats fins a les 12.00 hores del 15 de març de 2019.

Novetats

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinació provisional per al curs 2019/2020 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.

OPOSICIONS 2019 - Catedràtics de Música i Arts Escèniques

OPOSICIONS 2019 - Catedràtics de Música i Arts Escèniques

Es publica l'obra proposada pel tribunal d'acord al punt 2 de l'annex III de la convocatòria Ordre 6/2019.

RESOLUCIÓ del Director General de Centres i Personal Docent, per la qual es publica el resultat de la prova d'aptitud necessària per a la incorporació a la borsa de treball del cos de Professors Tècnics de Formació Professional de l'especialitat de Cuina i Pastisseria, de les persones participants en el procés selectiu, convocat per l'Ordre 15/2017.

Correcció d'errades de la Resolució de 12 de febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es publica el llistat definitiu d'integrants de la borsa de treball del cos de professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat de Física i Química.

Llistat definitiu d'acreditació en llengües estrangeres de Castelló.

Situació del valencià per als aspirants a l'oposició.

OPOSICIONS 2019 - CRITERIS D'AVALUACIÓ

OPOSICIONS 2019 - CRITERIS D'AVALUACIÓ

S'han publicat els criteris d'avaluació de les especialitats que es detallen a continuació. Per a consultar-los s'ha d'accedir a l'apartat criteris d'avaluació del cos corresponent a l'especialitat (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones)

Especialitats: 335 Instalacions Electrotècniques, 338 Manteniment de Vehicles.

 

Llistats provisionals i definitius d'acreditació en llengües estrangeres d'Alacant.

Relació de docents de religió catòlica segons els punts 5 i 9 de les instruccions de 17 de juny en matèria de plantilles per a la determinació de llocs del professorat de religió catòlica en centres públics d'educació infantil, primària, instituts, i seccions de secundària, per al curs 2019-2020.

Llistat provisional d'acreditació en llengües estrangeres de València.

Mostrant 61 - 70 de 134 resultats
Articles per pàgina 10
de 14

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport