Visualització de contingut web

Inspectors Accidentals - Convocatòria

Convocatòria

Queda desconvocada l'adjudicació presencial de llocs per al dia 8 de novembre de 2016 als integrants de la borsa per a l'exercici temporal de llocs de treball del cos d'Inspectors d'Educació.

Participants

De conformitat amb la Resolució de 25 de juliol de 2017, es convoca als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits que no han obtingut plaça en les adjudicacions anteriors d'inspectors accidentals i que s'inclouen en l'annex de la Resolució de 16 de novembre de 2017. També es convoca als inspectors i inspectores que ocupen actualment llocs qualificats com a afectats i que van obtindre la seua plaça en els actes d'adjudicació convocats en 2017 i 2018.

Acte d'adjudicació

L'acte serà presencial i se celebrarà en la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, c/ Carratalà 47, el dia 15 de març de 2019.

Els aspirants queden convocats en el següent horari:

  • Aspirants que ocupen places afectades i tinguen dret a la vacant oferida: 10:15 hores.
  • Aspirants seleccionats en el concurs de mèrits i que s'inclouen en l'annex de la Resolució de 16 de novembre de 2017: 10:30 hores.