Visualització de contingut web

Inspectors - Instruccions de participació

Instruccions de participació

 1. Instruccions generals de participació
 2. Instruccions per a omplir i presentar la sol·licitud telemàtica:
 3. Instruccions dret preferent

Aclariment sobre instàncies i sobres

 • Codis Provincials:

  03 - Alacant
  12 - Castelló
  46 - València

 • Sobre destinat només a Publicacions, premis i mèrits

  - Es referix només als mèrits del subapartat 4.1.

  - Els mèrits corresponents a la resta d'apartats i subapartats s'inclouran en el sobre de participació general.