Visualització de contingut web

Mestres - Peticions telemàtiques

Anunci

D'acord amb el que establix les bases 10 i 13 de la Resolució de 25 d'octubre de 2019, de la directora general de Personal Docent, s'obri termini de 7 dies naturals perquè els participants sol·liciten llocs per via telemàtica.

Davant les consultes plantejades en relació amb la participació en el Concurs General de Trasllats del curs 2019-2020, del personal funcionari de carrera del cos de mestres que va superar el procediment selectiu convocat mitjançant Ordre 12/2018, de 17 d'abril, (DOGV Núm. 8277 / 19.04.2018) i que en l'actualitat encara no ha obtingut destinació definitiva, els comuniquem que de conformitat amb el que es preveu en la base sisena apartat f) de la Resolució de 25 d'octubre de 2019, per la qual es convoca el procediment de provisió de places del personal funcionari de cos de mestres, podran sol·licitar destinació per les especialitats de les quals siga titular.

Per això s'obri termini, des de les 15:30 hores del dia 23 de gener de 2020 fins a les 15:30 hores del dia 27 de gener de 2020, per a aportar mitjançant el correu electrònic provision_edu@gva.es, el document justificatiu d'aquelles habilitacions que no es van aportar en el termini de sol·licitud de participació, el qual va finalitzar el 22 de novembre de 2019.

En conseqüència es prorroga el termini de petició telemàtica de places fins a les 23.59 hores del dia 29 de gener de 2020, per al personal funcionari de carrera del cos de mestres que va superar el procediment selectiu convocat mitjançant Ordre 12/2018 i que en l'actualitat encara no ha obtingut destinació definitiva.

Presentació de peticions telemàtiques de llocs

Des de les 00:00 hores del dia 21 de gener de 2020 fins a les 23:59 hores del 27 de gener de 2020.

Les oficines de les seus centrals de les conselleries, de les seus principals de les seues delegacions o de les direccions o servicis territorials, i les oficines PROP prestaran el servici d'informació administrativa general i el registre de documents, en horari general d'obertura al públic de 9 a 14:30 hores, de dilluns a divendres.

Els dijous a la vesprada, es prolongarà el servici d'informació administrativa general i el registre de documents, des de les 14:30 fins a les 19 hores ininterrompudament, en els edificis PROP següents:

  • Alacant: Rambla Méndez Núñez, 41
  • Castelló: Germans Bou, 47
  • València: Gregorio Gea, 27

Telèfons de consulta ací.

Accés al sistema

Important
Per a entrar en el sistema el nom de l'usuari s'omplirà de la manera següent: el DNI sense cap zero a l'esquerra més la LLETRA del Dni en MAJÚSCULA.
Per a l'ús i establiment de la seua contrasenya, seguisca les indicacions que venen en l'ajuda sobre la identificació en la plataforma telemàtica de petició de llocs.

La sol·licitud telemàtica es presentarà a través de l'enllaç següent:

=> Accés a Petició Telemàtica <=

Termini finalitzat => Accés a Petició Telemàtica <=

De conformitat amb la base 13.2 de la convocatòria, els participants voluntaris que no accedisquen al programa informàtic decauran en el seu dret de continuar el procediment, figurant com exclosos.

Durant la validació de les seues peticions el sistema realitza una sèrie de comprovacions que poden portar un temps.

  • Usuaris d'Internet Explorer: Si durant eixa comprovació ens apareix el missatge següent:

haurà de polsar el botó No i esperar que el sistema concloga la verificació (Si desitja deshabilitar-lo polse ací).

  • Usuaris de Mozilla Firefox: Si durant eixa comprovació ens apareix el missatge següent:

haurà de polsar el botó Continuar i esperar que el sistema concloga la verificació.

Notes informatives

Informació sol·licituds via telemàtica (PDF)

A l'hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l'ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l'última versió, almenys per a Internet Explorer.

Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí, pot escriure un correu electrònic a l'adreça següent:

provision_edu@gva.es