Visualització de contingut web

Docents de Religió Catòlica - Plantilla

Plantilla de Primària

Protecció de Dades

De conformitat amb el punt 13 de les Instruccions en matèria de plantilles de data 18 de juny de 2018, i publicades les plantilles de docents de religió de primària de les diòcesis de Tortosa, Segorb-Castelló i d'Oriola-Alacant, el professorat de religió disposarà d'un termini de 72 hores, a partir de hui dia 10 de juliol, per a presentar al·legacions a través del següent correu electrònic: incidenciasreligioncatolica@gva.es Transcorregut este termini es publicarà la resolució de les plantilles en la pàgina web d'esta conselleria. Esta publicació servirà de notificació als docents i les docents respecte de les modificacions produïdes en els seus contractes o addendes respecte del curs anterior.

De conformitat amb el punt 13 de les Instruccions en matèria de plantilles de data 18 de juny de 2018, i publicada la plantilla de docents de religió de primària de la diòcesi de València, el professorat de religió d'esta diòcesi, disposarà d'un termini de 72 hores a partir de hui en dia 11 de juliol de 2018, per a presentar al·legacions a través del següent correu electrònic: incidenciasreligioncatolica@gva.es Transcorregut este termini es publicarà la resolució de les plantilles en la pàgina web d'esta conselleria. Esta publicació servirà de notificació als docents i les docents respecte de les modificacions produïdes en els seus contractes o addendes respecte del curs anterior.

Signatura d'addendes

 • Diòcesi d'Oriola-Alacant:
  Els docents de religió de primària de la diòcesi d'Oriola-Alacant que es relacionen a continuació queden convocats per a la signatura de les corresponents addendes a la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, C/ Carratalá, 47, els dies 26 i 27 de juliol de 2018 a horari de 9-13 hores en horari de 9-13 hores:

  • Docents convocats el dijous dia 26 de juliol de 2018: De Abanades Gil, María Amparo a Morcillo Benet, María Cristina
  • Docents convocats el divendres dia 27 de juliol de 2018: De Moreno Elvira, Ángel a Soler Gilabert, Vicenta i tots els docents provisionals

  Mitjançant la docent García Més, Fernando se li convoca a la signatura el dilluns 3 de setembre de 2018

  [Data Pub. 23/07/2018]

  Els docents de religió de primària de la diòcesi d'Oriola-Alacant que es relacionen a continuació, i que no van ser citats anteriorment, queden convocats per a la signatura de les corresponents addendes a la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Recerca, Cultura i Esport d'Alacant, c / Carratalá, 47, el dia 30 de juliol de 2018 a horari de 9-11 hores:

  NOTA: Les docents Fernández Álvarez Maria i Navarro Ruiz Pilar se'ls convoca per a la signatura de les seves addendes en el moment en què s'incorporin als seus llocs de treball. El personal substitut d'aquestes docents es convoquen a la signatura dels seus addendes el dia 3 de setembre de 2019

  [Data Pub.: 25/07/2018]
 • Diòcesi de Castelló:
  Els docents de religió de primària de la diòcesi de Tortosa que es relacionen a continuació queden convocats el dimecres dia 25 de juliol de 2018, en horari de 9-13 hores, per a la signatura de les corresponents addendes a la seu de la Direcció Territorial de educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló, Av. del Mar, 23:

  Els docents provisionals de la diòcesi de Sogorb-Castelló i de la diòcesi de Tortosa que estaven citats per a firmar les seues addendes el dimecres dia 25 de juliol de 2018, per motius administratius, no podran fer-ho eixe dia, amb la qual cosa se'ls convoca novament per al dijous dia 26 de juliol de 2018, en horari de 9-11h, en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló.

  [Data Pub. 24/07/2018]

  Els docents de religió de primària de la diòcesi de Sogorb-Castelló que es relacionen a continuació queden convocats el dijous dia 26 de juliol de 2018, en horari de 9-11 hores, per a la signatura de les corresponents addendes a la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Recerca, Cultura i Esport de Castelló, Av. del Mar, 23:

  [Data Pub.: 25/07/2018]
 • Diòcesi de Tortosa:
  Els docents de religió de primària de la diòcesi de Tortosa que es relacionen a continuació queden convocats el dimecres dia 25 de juliol de 2018, en horari de 9-13 hores, per a la signatura de les corresponents addendes a la seu de la Direcció Territorial de educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló, Av. del Mar, 23:

  Els docents provisionals de la diòcesi de Sogorb-Castelló i de la diòcesi de Tortosa que estaven citats per a firmar les seues addendes el dimecres dia 25 de juliol de 2018, per motius administratius, no podran fer-ho eixe dia, amb la qual cosa se'ls convoca novament per al dijous dia 26 de juliol de 2018, en horari de 9-11h, en la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló.

  [Data Pub. 24/07/2018]

  Els docents de religió de primària de la diòcesi de Tortosa que es relacionen a continuació queden convocats el dijous dia 26 de juliol de 2018, en horari de 9-11 hores, per a la signatura de les corresponents addendes a la seu de la Direcció Territorial de educació, Recerca, Cultura i Esport de Castelló, Av. del Mar, 23:

  [Data Pub.: 25/07/2018]
 • Diòcesi de València:
  Els docents de religió de primària de la diòcesi de València que es relacionen a continuació queden convocats per a la signatura de les corresponents addendes a la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, Av. Gregori Gea, 14, els dies 25 i 26 de juliol de 2018 a horari de 9-13 hores:

  • Docents convocats el dimecres dia 25 de juliol de 2018: de Adobes Sornosa, Leonor a López Gil, Francisco Javier
  • Docents convocats el dijous dia 26 de juliol de 2018: de Lorente Morales, Rosa María a Zamora Sampedro, Dolores i tots els docents provisionals

  NOTA: Els docents Arenas Ramón María Amparo, Catalán Oliver María Carmen, Fernández Uceda Esther, Gisbert Valencia Victor Fernando i Salvador Carrió Margarita queden convocats a la signatura de les addendes el dia 3 de setembre de 2018 a la mateixa seu i en horari de 9-13

  [Data Pub. 23/07/2018]

  Els docents de religió de primària de la diòcesi de València que es a continuació queden convocats per a la signatura de les corresponents addendes a la seu de la Direcció Territorial d'Educació, Recerca, Cultura i Esport de València, Av. Gregori Gea, 14, el dia 27 de juliol de 2018 a horari de 9-11 hores:

  [Data Pub.: 25/07/2018]

Plantilla de Secundària

El professorat de secundària de religió catòlica, a l'inici del curs escolar, haurà de continuar en els mateixos centres a què ha assistit durant el curs 2017/2018, havent de romandre en ells  fins que  signe la corresponent addenda per al curs 2018/2019, la qual cosa està condicionada a la possible modificació de la plantilla de secundària de Religió Catòlica que es puga produir per aplicar la mesura cautelar de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia.

De conformitat amb el punt 13 de les Instruccions en matèria de plantilles de data 18 de juny de 2018, i publicada la plantilla de professors de religió de secundària de les diòcesis de València, Sogorb-Castelló i de Tortosa, el professorat de religió d'estes diòcesis, disposarà d'un termini de 72 hores a partir de hui en dia 27 de setembre de 2018, per a presentar al·legacions a través del següent correu electrònic: incidenciasreligioncatolica@gva.es

Transcorregut este termini es publicarà la resolució de les plantilles en la pàgina web d'esta conselleria. Esta publicació servirà de notificació als docents i les docents respecte de les modificacions produïdes en els seus contractes o addendes respecte del curs anterior.

 • Diòcesi de Castelló
  [Data Pub. 11/10/2018]
 • Diòcesi de Tortosa
  [Data Pub. 27/09/2018]
 • Diòcesi de València
  [Data Pub. 05/10/2018]
 • Diòcesi d'Alacant
  [Data Pub. 08/10/2018]