Visualització de contingut web

Mestres 2018 - Proves d'idiomes

Proves d'idiomes

1. Valencià

[Data Pub. 01/06/2018]

Prova Certificat Capacitació en Valencià
Aspirants: de Abril Navarro, Carlos a Morat Monzó, Pau
Dia: 5 de juny de 2018 a les 17:00 hores,
Lloc: IES Font de Sant Lluís
Avinguda Germans Maristes, 25, de València.

 

Aspirants: de Morcillo Ballesteros, Juan Pedro a Zaragoza Ballester, Maria de la Balma
Dia: 5 de juny de 2018 a les 17:00 hores,
Lloc: Centre de Formació, Innovació i Recursos per al professorat (Cefire)
Carrer Paco Pierrà, 20, de València

 

 

[Data Pub. 01/06/2018]

IMPORTANT:

 

  • Les persones aspirants que, entre el 4 de maig de 2018, data de finalització del termini per a presentar sol·licituds de participació en el procediment selectiu convocat per l'Ordre 12/2018, i el 5 de juny de 2018 hagen obtingut i se'ls haja expedit el Certificat Capacitació per l'Ensenyament en Valencià, d'acord amb el que preveu l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, hauran de presentar-se el dia, a l'hora i en el lloc assenyalats en el paràgraf anterior, davant del tribunal, amb l'original i una còpia de l'esmentat certificat.
[Data Pub. 01/06/2018]
RESULTATS PROVA NIVELL C1 VALENCIÀ:

 

[Data Pub. 28/05/2018]

RESULTATS PROVA CERTIFICAT CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ:

 

Detectats errors en el llistat de notes de la prova de Capacitació en Valencià, es procedeix a publicar nou llistat corregit:

[Data Pub. 18/06/2018]

[Data Pub. 21/06/2016]

Si NO TENS el nivell C1 de valencià (o superior), certificat per la JQCV, per les EOI autoritzades per a impartir aquests ensenyaments o per les UNIVERSITATS de la Comunitat Valenciana en data 26 de maig de 2016, has de fer la prova el dia 14 de juny de 2016, a les 16.00 hores.

Només si disposes d'una ACREDITACIÓ EQUIVALENT al nivell C1 de coneixements de valencià (cap de les anteriors), necessàriament has de presentar-la el dia 14 de juny, a les 16.00 hores, en la prova selectiva realitzada a aquest efecte, i si no ho és, hauràs de fer la prova.

AVÍS: Si no estàs en les llistes provisionals d'admesos i has de fer la prova prèvia d'idiomes, acudix a l'examen amb el justificant del pagament de taxes (model 046).


2. Espanyol per a estrangers

[Data Pub. 08/06/2018]

IMPORTANT:

 

  • Es convoca els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola que han declarat no estar exempts de la prova d'acreditació del coneixement de castellà, per a la realització d'aquesta prova, el dia 14 de juny de 2018, a les 16.00 hores, en l'Escola Oficial d'Idiomes de València, carrer Pla de la Saïdia, número 9.
[Data Pub. 04/06/2018]

RESULTATS PROVA CASTELLÀ PER A ESTRANGERS:

 

[Data Pub. 18/06/2018]

[Data Pub. 08/06/2016]

[Data Pub. 21/06/2016]

-->