Visualització de contingut web

Recursos

RECURS D'ALÇADA CONTRA EL BAREM DEFINITIU DE MÈRITS

 • En el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació en els taulers d'anuncis, d'acord amb el que preveuen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Accés al recurs d'alçada telemàtic

 • TERMINI: des del 24/07/2018 fins al 23/08/2018
 • ÒRGAN A QUÈ ES DIRIGEIX: CONSELLERIA d'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA i ESPORT.
 • SERVEI TERRITORIAL: SERVEIS CENTRALS (DIRECCIÓ GENERAL)
 • MATÈRIA: RECURS D'ALÇADA CONTRA EL BAREM DEFINITIU DE MÈRITS - OPOSICIONS MESTRES 2018
[Data Pub. 23/07/2018]

 

RECLAMACIONS I CORRECCIONS DE POSSIBLES ERRORS MATERIALS, DE FET O ARITMÈTICS

 • En el termini de 3 dies a comptar de l'endemà de la seua publicació de la llista de persones aspirants seleccionades en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es)

Accés telemàtic a la reclamació i correcció de possibles errors materials, de fet o aritmètics

 • TERMINI: des del 26/07/2018 fins al 30/07/2018
 • ÒRGAN A QUÈ ES DIRIGEIX: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA i ESPORT.
 • SERVEI TERRITORIAL: SERVEIS CENTRALS (DIRECCIÓ GENERAL)
 • MATÈRIA: RECLAMACIONS I CORRECCIONS DE POSSIBLES ERRORS MATERIALS, DE FET O ARITMÈTICS - OPOSICIONS MESTRES 2018
[Data Pub. 25/07/2018]

 

RECURS D'ALÇADA CONTRA LA LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS SELECCIONADES

 • En el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació en els taulers d'anuncis corresponent, d'acord amb el que preveuen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Accés al recurs de alçada contra la llista de persones aspirants seleccionades telemàtic

 • TERMINI: des del 26/07/2018 fins el 27/08/2018
 • ÒRGAN A QUÈ ES DIRIGEIX: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA i ESPORT.
 • SERVEI TERRITORIAL: SERVEIS CENTRALS (DIRECCIÓ GENERAL)
 • MATÈRIA: RECURS D'ALÇADA CONTRA LA LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS SELECCIONADES - OPOSICIONS MESTRES 2018
[Fecha Pub. 25/07/2018]