Visualització de contingut web

Difícil Cobertura

Primària

No existint professorat d'educació primària la matèria de religió evangèlica en els centres d'educació primària i infantil dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que reunisquen les titulacions adequades per a impartir aquesta matèria, s'obri termini per a la presentació de sol·licituds.

Requisits:

 • Títol de Maestro o títol de grau corresponent.
 • Certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià.
 • Declaració d'Idoneïtat expedida per la Consejeria Nacional de Enseñanza Religiosa Evangélica.

Lloc de presentació: Les persones interessades hauran de posar-se en contacte amb la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas per a presentar la seua sol·licitud i currículum, acreditant que estan en possessió dels requisits necessaris:

 • RELIGIÓ EVANGÈLICA:
  • FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS EVANGÉLICAS DE ESPAÑA (FEREDE)
  • C/ Pablo Serrano, 9 posterior - 28043 Madrid
  • Tel: 91 381 04 02, ext. 3
  • https://www.ferede.es/
  • Correu electrònic: info@cgere.es

Igualment, s'haurà d'enviar una còpia escanejada de tota la documentación presentada a la següent adreça de correu electrònic:

plantillasreligion@gva.es

Secundària

No existint professorat d'educació secundària i batxillerat per a impartir la matèria de religió evangèlica en els instituts públics dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que reunisquen les titulacions adequades per a impartir aquesta matèria, s'obri termini per a la presentació de sol·licituds.

Requisits:

 • Títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau equivalent.
 • Màster Universitari en professor de secundària o curs d'adaptació pedagògica (CAP).
 • Certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià.
 • Declaració d'Idoneïtat expedida per Consejería Nacional de Enseñanza Religiosa Evangélica.

Termini presentació: Del 2 al 6 d'octubre de 2019 (ambdós inclosos)

Lloc de presentació: Les persones interessades hauran de posar-se en contacte amb la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas per a presentar la seua sol·licitud i currículum, acreditant que estan en possessió dels requisits necessaris:

 • RELIGIÓ EVANGÈLICA:
  • FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS EVANGÉLICAS DE ESPAÑA (FEREDE)
  • C/ Pablo Serrano, 9 posterior - 28043 Madrid
  • Tel: 913810402, ext. 3
  • https://www.ferede.es/
  • Correu electrònic: info@cgere.es

Igualment, s'haurà d'enviar una còpia escanejada de tots els documents presentats a la següent adreça de correu electrònic:

plantillasreligion@gva.es