Visualització de contingut web

Resolució

Llistats de participants i lloc adjudicat en funció del requisit lingüístic.

  • Llistats de participants i lloc adjudicat en funció del requisit lingüístic.
  • Llistats de participants i lloc adjudicat
  • El lloc 209486 ha sigut eliminat de l'adjudicació per incorporació del titular.
  • El lloc 833371 queda eliminat, ja que no va ser oferit.
  • El lloc 214143 queda anul·lat per la incorporació del titular.
  • Els integrants dels llocs 209556 Especialitat FILOSOFIA i 214044 Especialitat TECNOLOGIA, no hauran de presentar-se demà degut a que aquests llocs ja han sigut coberts.

Significat de les abreviatures:
G.ADJ: Grup d'Adjudicació
C.C: Certificat de Capacitació en Valencià
MASTER: Formació Pedagògica i Didàctica
P.Adj: Lloc Adjudicat

Direcció Territorial d'Alacant
c/ Carratalà nº47, 03007 - Alacant
Servei d'atenció telefònica - 012
Si disposa de tarifa plana a números fixos o si telefona des de fora de la Comunitat Valenciana:
+34 96 386 60 00
Direcció Territorial de Castelló
Av. del Mar nº23, 12003 - Castelló
Servei d'atenció telefònica - 012
Si disposa de tarifa plana a números fixos o si telefona des de fora de la Comunitat Valenciana:
+34 96 386 60 00
Direcció Territorial de València
c/ Gregorio Gea nº14, 46009 - València
Servei d'atenció telefònica - 012
Si disposa de tarifa plana a números fixos o si telefona des de fora de la Comunitat Valenciana:
+34 96 386 60 00