Visualització de contingut web

Tecnologia

Termini de presentació de sol·licituds

Del 10/05/2017 al 16/05/2017

Nou termini: Del 08/03/2018 al 14/03/2018

El nou termini de presentació de sol·licituds per al cos de Professors d'Ensenyança Secundària especialitat Tecnologia, es referix exclusivament als interessats que vullguen inscriure's en l'esmentada borsa i que posseïsquen alguna d'estes titulacions:

- Grau en Enginyeria en Mecànica.

- Grau en Enginyeria de Disseny i Tecnologia tèxtil en l'especialitat de Tecnologia.