secundaria 2016 (acceso) - tribunales

Formació Professional 2017 (Ingrés) - Tribunals

IMPORTANTE:

  • Tindrà lloc el dia 13 de juny a les 12 hores en la Sala 4 (accés escala 4), de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en l'avinguda de Campanar, núm. 32, de València.