Visualització de contingut web

1404

1404.
Dibuixos de naus en els registres de 'Coses vedades' de la Batlia General del Regne de València.
ARV, Batlia General, lib. 243.
Al llarg dels segles medievals, la navegació es va organitzar sobre tipus bàsics de nau dissenyades d'acord amb la seua força motriu: les mogudes a rems (galera, fusta, lleny, barca, etc.) i les mogudes a vela (nau, coca, caravel.la, balener). La nau es un navili de casc ampli, amb dos pals, encara que alguns afegien al major i de messana un tercer pal trinquet. La coca es la segona gran nau de tipus redó; era similar a la nau llevat que tenia menys capacitat i amb castell de proa a més del de popa.Amb esta variada tipologia de naus, segons que es dedicaren a la navegació de cabotatge o a la d'altura, solcaven els mars, especialment la conca del Mediterrani, tant per fer la guerra como a pirateria com per a practicar el comerç, activitats que en moltes ocasiones anaven unides.
Els registres de Coses vedades de la Batlia General del Regne de València conserven, al principi de les mans o quaderns de què estan compostos, dibuixos de naus. Quasi tots representen navilis de vela, probablement naus i no coques, ja que hi falta el castell de proa.