Visualització de contingut web

Biblioteca auxiliar

L'Arxiu del Regne de València disposa d'una biblioteca auxiliar formada en l'actualitat per 13.500 llibres, 4.190 fullets i 250 títols de publicacions periòdiques, de les quals 105 són publicacions en curs.

Formada, en el seu origen, amb aportacions oficials i donatius, va anar incrementant els seus fons fins a convertir-se en una biblioteca especialitzada al servici tant del personal del centre com dels investigadors que acudixen a treballar-hi. Actualment, la Biblioteca Auxiliar es nodrix dels llibres i revistes procedents de donacions d'institucions públiques i privades, de l'entrega, per part dels investigadors, d'un exemplar de les publicacions que s'hagen redactat amb documentació del nostre arxiu, així com per la compra de llibres i subscripcions a revistes especialitzades.

Estos fons comprenen, a més de les obres bàsiques de consulta o referència (diccionaris, repertoris bibliogràfics, etc.), obres els principals temes de les qual són: edicions de fonts, guies, inventaris i catàlegs d'arxius, tractats diplomàtics i paleogràfics, història del llibre i, sobretot, constituïx una biblioteca de gran interés per reunir nombrosos llibres d'història medieval i moderna en especial del Regne València i la seua relació amb la Corona d'Aragó, i els països mediterranis, (institucions, història política, economia, etc.).

Entre este conjunt bibliogràfic es troba un fons antic format per llibres editats en els segles XV al XVIII. Els registres bibliogràfics estan inclosos en els catàlegs propis de la biblioteca i assenyalats en el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic Valencià, editat en CD-ROM per la Conselleria de Cultura.

La Biblioteca Auxiliar forma part del Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana. Es pot realitzar una consulta al conjunt del Catàleg Col·lectiu o individualitzat pel Catàleg de la Biblioteca de l'Arxiu del Regne.