Visualització de contingut web

Laboratori de restauració

El Laboratori de Restauració es troba situat en la planta baixa de l'edifici. Està dotat amb un modern i complet equipament tècnic i s'estructura en tres àrees funcionals:

  • Sala d'estudi i diagnòstic.Compta amb instrumental de mesurament i anàlisi (pH-metre, luxòmetre, termohigròmetre, làmpades de llum ultravioleta, espessímetre, balança de precisió, binocular, reactius per a analitzar aprestos i fibres de paper...).
  • Sala de tractaments específics. Disposa de taules negatoscopi, làmpades d'augment, taula d'allisats, premses manuals i hidràuliques, encapsuladora, cisalla, tallador de paspartú per a muntatges, espàtules termostàtiques i distint material de laboratori.
  • Sala d'operacions mecàniques i tractaments humits. Equipada amb piles i cubetes de llavat, safates d'assecat, taula de succió, disgregadora de paper, humidificador ultrasònic, reintegradora mecànica i premsa de buit.

Pasquín sin restaurar Pasquín restaurado

Pasquí de guerra de Successió (1704)

Les intervencions restauradores, que pretenen recuperar els documents deteriorats per l'envelliment, el mal ús o l'atac d'espècies bibliòfagues, s'emmarquen en plans específics de restauració que tenen en compte, d'una banda, la fragilitat i el grau d'alteració dels documents i, d'una altra, el seu valor històric. També es restauren aquells documents en mal estat que són prestats temporalment per a ser mostrats en exposicions culturals, o la consulta dels quals per part d'algun investigador així ho requerix.

Antes y después de restauración    

Plànol de convent (1598)

Este servici participa, a més, en els programes de prevenció destinats a salvaguardar els documents de possibles danys físics; d'esta manera pretén allargar al màxim la seua perdurabilitat. Els treballs de prevenció se centren en el coneixement i control de les condicions ambientals dels depòsits, en l'aplicació de normes apropiades per a la instal·lació i ús de la documentació i en l'elecció dels materials emprats en les operacions d'ordenació i descripció documental. A més, s'encarrega de l'adopció de programes destinats a evitar l'aparició de plagues bibliòfagues i de la supervisió de les campanyes ordinàries de desinsectació.

Finalment, el Laboratori de Restauració assessora en matèria de conservació als organismes públics i privats que ho sol·liciten i col·labora en les activitats culturals i de difusió de l'Arxiu.