Visualització de contingut web

NOVETATS

BANC DE LLIBRES - CURS 2018-2019

Última hora sobre la gestió del Banc de Llibres:

S'han resolt, amb data 12 de juliol de 2018, les resolucions corresponents al primer termini del període ordinari de comunicació de necessitats, tant de centres de titularitat de la Generalitat Valenciana com dels centres concertats i de corporacions locals.

Com a conseqüència d'això, els centres ja poden imprimir els xecs-llibres dels alumnes que han participat en la dita convocatòria.

Igualment es procedix a obrir el segon termini del període ordinari de comunicació de necessitats d'Ed. Primària i Ed. Especial, que finalitzarà el dia 20 de juliol de 2018, perquè aquells centres que no l'han comunicada la puguen confirmar, així com els que necessiten modificar-la per un augment de matrícula, puguen tornar a confirmar-la.

 

RESOLUCIONS DE CONCESSIÓ

Resolució de 12 de juliol de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'assigna una dotació econòmica a determinats centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponents a les etapes d'Educació Primària i Educació Especial.

Resolució de 12 de juliol de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i de material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponents a les etapes d'Educació Primària i Educació Especial.

 

RESOLUCIONS D'ASSIGNACIÓ I DE CONVOCATÒRIA 

Data publicació DOGV de 07/06/2018: RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2018-2019 (CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT).

Data publicació DOGV de 07/06/2018RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2018-2019 (CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS).