Visualització de contingut web

Què és el CECV

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV) és el màxim òrgan consultiu i de participació social en la programació general de l'ensenyament a la Comunitat Valenciana.

Com a òrgan de consulta, ha d'intervindre preceptivament en els aspectes i els assumptes que afecten l'esmentada programació general de l'ensenyament.

Per aquesta mateixa condició de consulta, el CECV, a iniciativa pròpia, podrà elevar a l'Administració educativa propostes en relació amb altres aspectes educatius.

La participació social efectiva es garanteix per mitjà de la representativitat de tots els sectors afectats en la programació general de l'ensenyament en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clica per accedir al web del Simposi

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campanya RqRqR i Qüestionaris en Kahoot

Descarrega't la imatge vectorial de la campanya clicant ací.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decàleg i Indicadors

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campanya i Inscripcions (Curs 2017-18)

_____________________________________________________________________________________

 

Av. Campanar, 32

46015 - València

Tel. 96 1970152

Correu: consellescolarcomunitatvalenciana@gva.es

_____________________________________________________________________________________

Portal de transparència

Caixa fixa del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, (consulteu enllaç)

_____________________________________________________________________________________