Visualització de contingut web

Comissió de Coeducació

Funcions

  • Debatre i reflexionar sobre la importància de la no discriminació per raó de sexe
  • Elevar propostes per garantir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones
  • Mostrar les bones pràctiques coeducatives a facilitar i impulsar la seua extensió
  • Eliminar estereotipus de gènere en determinats estudis i professions
  • Detectar problemes socials com ara la violència de gènere i proposar a la Comissió de Jornades i Participació l'organització d'unes jornades de conscienciació

Composició

 

Membres Càrrec Organització
Baggetto i Torres, Vicent Vicepresident del CECV Administració Educativa Autonòmica  
Carda Isach, Inmaculada   Integració Alumnat d'altres països
Centelles Campillo, Silvia   Pares i Mares Alumnat - Públic (GONZALO ANAYA)  
Cuenca Carrión, Encarna Presidenta del CECV Administració Educativa Autonòmica
Doménech Zaera, Josefa   Formació del Professorat
Escoí Betoret, Inés Presidenta Comisión Administració Educativa Autonòmica
Gil Castellano, José   Organitzacions Sindicals (FETE - UGT)
Ibañez Abad, Sonia   Professorat Públic (STEPV)  
Macià Ballester, Magdalena   Personal Administració i Serveis (CCOO - PV)
Pérez Sabater, Antonio   Formació del Professorat
Ripoll Català, Vicent   Administració Educativa Autonòmica 
Rodriguez Salinas, José Antonio Vicepresidente Comisión Pares i Mares Alumnat Privat (CONCAPA CONVAL)
Salvador Muñoz, Encarna   Reconegut Prestigi
Vento Diéguez, David   Inspectors/es Educació