Visualització de contingut web

Comissió de Consens

Funcions

  • Debatre i reflexionar sobre les propostes de treball més adequades a partir de les línies prioritàries consensuades per aconseguir l'èxit escolar en el nostre alumnat
  • Elevar propostes per acordar les noves directrius del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

 

Composició

Membres

Càrrec

Organització

Amorós Galiana, Ignacio

 

Professorat Públic (STEPV)

Baggetto i Torres, Vicent

Vicepresident del CECV

Administració Educativa Autonòmica

Cuenca Carrión, Encarna

Presidenta del CECV

Administració Educativa Autonòmica

Fullana Alfonso, Màrius Josep

 

Pares i Mares Alumnat - Públic (GONZALO ANAYA)

García Ferrer, Ferran Vicent

 

Organitzacions Sindicals (CCOO PV)

Luna González, Àngel  

Denfensor/a persones amb discapacitat

Ripoll Català, Vicent

 

Administració Educativa Autonòmica

Rodríguez Arroyo, Vicenta

 

Titulars de Centres Privats (FED.ED. Y GESTIÓN)

Rodríguez Salinas, José Antonio

 

Pares i Mares Alumnat - Privat (CONCAPA CONVAL)

Salvador Muñoz, Encarna

Presidenta Comissió

Reconegut Prestigi

Valls Gregori, Consol Maria

  Professorat Públic (CCOO PV)

Velasco Onrubia, Benjamín

Vicepresident Comissió

Alumnat Privat (ASVAES)