Visualització de contingut web

Comissió de Correspondència i Gestió

Funcions

 • S'ocupa de la gestió econòmica del CECV.
  • Elabora el projecte de pressupost anual del CECV.
  • Establix els criteris i el seguiment de la seua execució.
  • Eleva a la Comissió Permanent o al Ple les propostes corresponents sobre l'esmentat pressupost i sobre la seua evolució.
 • S'ocupa de les relacions del CECV amb les institucions, entitats i persones que s'hi adrecen o que siguen les destinatàries dels escrits o iniciatives del propi Consell, així com de tots aquells temes que, entorn d'açò, li delegue la Comissió Permanent o el Ple.
  • Coneixement de la correspondència rebuda i emesa pel CECV i seguiment de la mateixa
  • Elevar a la Comissió Permanent o al Ple les propostes pertinents sobre la destinació dels escrits rebuts i sobre el contingut i la direcció de les respostes i iniciatives emanades del CECV en este context.

Composició

 

Membres Càrrec Organització
Baggeto i Torres, Vicent Vicepresident del CECV Administració Educativa Autonòmica
Cuenca Carrión, Encarna Presidenta del CECV Administració Educativa Autonòmica
Herranz Ábalos, Mª Angeles Presidenta Comissió Administració Educativa Autonòmica
López Marinas, Juan Jose   Organitzacions empresarials (CIERVAL)
Ortiz Millán, Manuel Vicepresident Comissió Organitzacions empresarials (CIERVAL)
Giner Fillol, Inmaculada   Professorat Públic (STEPV)
Carbonell Peral, Sergio   Professorat Privat (FSIE)