Visualització de contingut web

Comissió de Dictàmens i Informes

Funcions

  • Emissió de dictàmens i informes específics sobre la situació de l'ensenyança a la Comunitat Valenciana, així com qualsevol altra funció que li siga encomanada.

Composició

 

Membres Càrrec Organització
Baggeto i Torres, Vicent Vicepresident del CECV Administració Educativa Autonòmica
Cabello Murgui, Laura   Alumnat - Públic (ASVAES)
Carbonell Peral, Sergio   Provessorat - Privat (FSIE)
Cuenca Carrión, Encarna Presidenta del CECV Administració Educativa Autonòmica
Gálvez Sachez-Gabriel, Sagrario   Professorat - Privat (USO)
García Ferrer, Ferran Vicent   Organitzacions Sindicals (CCOO PV)
Giner Fillol, Inmaculada   Professorat Públic (STEPV) 
López Marinas, Juan Jose   Organitzacions Empresarials (CIERVAL)
Sigler Vizcaíno, Pedro President Comissió Administració Educativa Autonòmica
Tendero Villa, Lorenzo   Pares i Mares Alumnat - Públic (COVAPA)
Vento Diéguez, David   Inspectors/es de Educació
Villaescusa Alejo, Mª Isabel   Formació del Professorat