Visualització de contingut web

Comissió de Jornades i Participació

Funcions

  • Elaborar les ponències amb les què el CECV participa anualment en les Trobades de Consells Escolars Autonòmics i de l'Estat.
  • Programació, organització i desenvolupament de les jornades i seminaris que organitza el CECV amb caràcter intern.
  • Planificació de trobades o intercanvis del CECV amb els consells escolars autonòmics.
  • Programació de jornades de reflexió i estudi sobre aquells aspectes pedagògics que tenen una especial importància.

Composició

 

Membres Càrrec Organització
Baggeto i Torres, Vicent Vicepresident del CECV Administració Educativa Autonòmica
Cuenca Carrión, Encarna Presidenta del CECV Administració Educativa Autonòmica
Clement León, Rosa   Pares i Mares Alumnat - Públic (GONZALO ANAYA)
Galiana Roig, Remei   Inspectors/es d'Educació
Ibáñez Abad, Sonia   Professorat Públic (STEPV)
Llopis Noheda, Julia María   Pares i Mares Alumnat - Privat (CONCAPA CONVAL)
Tendero Villa, Lorenzo   Pares i Mares Alumnat - Públic (COVAPA) 
Vento Diéguez, David   Inspectors/es d' Educació
López Primo, Inmaculada   Directors/es de Centres (Privat)
Macià Ballester, Magdalena   Personal Administració i Servicis (CCOO-PV)
Salvador Muñoz, Encarna  Vicepresidenta Comissió  Reconegut Prestigi
Sigler Vizcaíno, Pedro   Administració Educativa Autonòmica
Vargas Rodríguez, Miguel President Comissió Consell de la Joventut
Velasco Onrubia, Benjamín   Alumnat - Privat (ASVAES)