Visualització de contingut web

Comisión de Plurilingüismo

Funcions

  • Debatre i reflexionar sobre la realitat lingüística actual valenciana
  • Elevar propostes per garantir una educació plurilingüe i intercultural
  • Mostrar les bones pràctiques en educació plurilingüe arreu del món per adaptar-les a la nostra realitat
  • Estudiar els diferents programes, normatives i iniciatives plurilingües i la seua concordança amb la Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries

Composición

 

Membres Càrrec Organització
Baggetto i Torres, Vicent Vicepresident del CECV Administració Educativa Autonòmica  
Cañada Solaz, Rosa Presidenta Comissió Administració Educativa Autonòmica 
Costa Català, Adela Vicepresidenta Comissió Reconegut Prestigi
Cuenca Carrión, Encarna Presidenta del CECV Administració Educativa Autonòmica
Doménech Zaera, Josefa   Formació del Professorat
Ferrer Navarro, Ramón   Academia Valenciana de la Llengua
Fullana Alfonso, Màrius Josep   Pares i Mares Alumnat - Públic (GONZALO ANAYA) 
García Izquierdo, Isabel   Universitats CV - Public (UJI)
Llopis Noheda, Julia María   Pares i Mares Alumnat - Privat (CONCAPA CONVAL)  
Martínez Baldó, Jacint   Directors/es Centres (Públic)
Monroig i Climent, Vicent   Professorat Públic (STEPV) 
Pastor Signes, Laura   Professorat Privat (FSIE) 
Tendero Villa, Lorenzo   Pares i Mares Alumnat - Públic (COVAPA)
Villanueva Ahicart, Alberto   Titulars de Centres Privats (FECEVAL)