Visualització de contingut web

Comissió de Projectes Legislatius I Planificació

Funcions

  • Promoció de la consciència d'identitat i dels valors històrics i culturals del poble valencià per mitjà del coneixement de la cultura pròpia, i especialment l'aplicació de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià.
  • Els criteris i el contingut dels projectes de llei que en matèria educativa el Consell de la Generalitat Valenciana es propose remetre a les Corts Valencianes per a la seua aprovació.
  • Els criteris bàsics dels reglaments generals elaborats en execució de les lleis que en matèria educativa aproven les Corts Valencianes.
  • El compliment de les normes legals en els centres públics i privats.
  • El règim dels centres docents.

Composició

 

Membres Càrrec Organització
Alonso Vila, Sergio   Alumnat - Públic (FAAVEM)
Baggetto i Torres, Vicent Vicepresidente del CECV Administració Educativa Autonòmica  
Blasco Alagarda, José T.   Inspectors/es d'Educació
Cuenca Carrión, Encarna Presidenta del CECV Administració Educativa Autonòmica
García Trapiello, Luis   Reconegut Prestigi
López Marinas, Juan Jose   Organitzacions Empresarials (CIERVAL)
Monroig Climent, Vicente   Professorat Públic (STEPV)
Pacheco Serrano, Francisco   Pares i Mares Alumnat - Públic (GONZALO ANAYA)
Pérez Gea, Ginés Vicepresidente Comisión Directors/es de Centres (Públic)
Rodríguez Arroyo, Vicenta Presidenta Comisión Titulars de Centres Privats (FED.ED. Y GESTIÓN)
Tendero Villa, Lorenzo   Pares i Mares Alumnat - Públic (COVAPA)
Tormo Signes, Carlos   Professorat Privat (FSIE)  
Valls Gregori, Consol Maria   Professorat Públic (CCOO PV)
Vargas Rodríguez, Miguel   Consell de la Joventut