Visualització de contingut web

Comissió de Projectes Legislatius I Planificació

Funcions

  • Promoció de la consciència d'identitat i dels valors històrics i culturals del poble valencià per mitjà del coneixement de la cultura pròpia, i especialment l'aplicació de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià.
  • Els criteris i el contingut dels projectes de llei que en matèria educativa el Consell de la Generalitat Valenciana es propose remetre a les Corts Valencianes per a la seua aprovació.
  • Els criteris bàsics dels reglaments generals elaborats en execució de les lleis que en matèria educativa aproven les Corts Valencianes.
  • El compliment de les normes legals en els centres públics i privats.
  • El règim dels centres docents.

Composició

 

Membres Càrrec Organització
Alonso Vila, Sergio   Alumnat - Públic (FAAVEM)
Angós Fuertes, Domingo   Pares i Mares Alumnat - Públic (GONZALO ANAYA)
Baggetto i Torres, Vicent Vicepresident del CECV Administració Educativa Autonòmica  
Blasco Alagarda, José T.   Inspectors/es d'Educació
Cuenca Carrión, Encarna Presidenta del CECV Administració Educativa Autonòmica
García Trapiello, Luis   Reconegut Prestigi
López Marinas, Juan Jose   Organitzacions Empresarials (CIERVAL)
Monroig i Climent, Vicent   Professorat Públic (STEPV)
Pérez Gea, Ginés Vicepresident Comissió Directors/es de Centres (Públic)
Rodríguez Arroyo, Vicenta Presidenta Comissió Titulars de Centres Privats (FED.ED. Y GESTIÓN)
Tendero Villa, Lorenzo   Pares i Mares Alumnat - Públic (COVAPA)
Tormo Signes, Carlos   Professorat Privat (FSIE)  
Valls Gregori, Consol Maria   Professorat Públic (CCOO PV)
Vargas Rodríguez, Miguel   Consell de la Joventut