Visualització de contingut web

Comissió Permanent

Funcions de la Comissió Permanent

 • Elaborar el projecte d'informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.
 • Elaborar el projecte de memòria anual.
 • Preparar, en general, tots els assumptes que haja d'entendre el CECV en el Ple.
 • Constituir les comissions i ponències que hagen de redactar els informes que seran sotmesos a la seua deliberació i proposar al Ple la designació dels seus components i presidents o presidentes.
 • Donar compte al Ple de la seua activitat.
 • Exercir la Ponència de tots els assumptes en què haja d'entendre el CECV en el Ple.
 • Vetlar per la difusió dels acords adoptats pel Consell que es consideren d'especial importància per a la comunitat educativa.
 • Les que li delegue el Ple i qualsevol altra que puga desprendre's del Reglament del CECV.

 

Composició

 

Sectors

Membres

Representació %

1. PROFESSORAT

 • Centres públics
  • CCOO PV
   • Consol Maria VALLS GREGORI
  • STEPV
   • Ignacio AMORÓS GALIANA
   • Sonia IBÁÑEZ ABAD
   • Vicent MONROIG CLIMENT
 • Centres privats
  • FSIE
   • Laura PASTOR SIGNES
   • Carlos TORMO SIGNES
  • USO
   • Eva María JULIÀ TOMÀS

     7

17,50

2. PARES I MARES D' ALUMNES

 • Sector públic
 • Sector privat
  • CONCAPA CONVAL
   • Julia María LLOPIS NOHEDA
   • José Antonio RODRÍGUEZ SALINAS

   5

12,50

3. ALUMNAT

 • Centres públics
 • Centres privats
  • ASVAES
   • Benjamín VELASCO ONRUBIA

  3

7,50

4. PERSONAL D' ADMINISTRACIÓ I SERVICIS

 • CCOO PV
  • Magdalena MACIÀ BALLESTER

  1

2,50

5. TITULARS CENTRES PRIVATS

 • FECEVAL
  • Alberto VILLANUEVA AHICART

  1

2,50

6. ORGANITZACIONS SINDICALS

  1

2,50

7. ORGANITZACIONS EMPRESARIALS

 • CIERVAL
  • Juan José LÓPEZ MARINAS

  1

2,50

8. ENTITAS LOCALS

 • FVMP
  • Vicent GIL OLMEDO

  1

2,50

9. UNIVERSITATS VALENCIANES

 • Universitats públiques
  • UV
   • Isabel VÁZQUEZ NAVARRO
 • Universitats privades
  • CEU
   • Rosa VISIEDO CLAVEROL

  2

5,00

10. RECONEGUT PRESTIGI

 • Luis GARCÍA TRAPIELLO
 • Encarna SALVADOR MUÑOZ

  2

5,00

11. ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

 • Vicent BAGGETTO i TORRES
 • Encarna CUENCA CARRIÓN
 • Inés ESCOÍ BETORET
 • M. Ángeles HERRANZ ÁBALOS
 • Vicent RIPOLL CATALÀ
 • Pedro SIGLER VIZCAÍNO

  6

15,00

12. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

 • Antonio PÉREZ SABATER

  1

2,50

13. ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

 • Ramón FERRER NAVARRO

  1

2,50

14. OFICINA DE DEFENSA DEL DISCAPACITAT DE LA CV

 • Ángel LUNA GONZÁLEZ

  1

2,50

15. DIRECTORS O DIRECTORES DE CENTRES DOCENTS

 • Centres públics

 

 • Centres privats
  • Immaculada LÓPEZ PRIMO

  2

5,00

16. INSPECTORS O INSPECTORES D' EDUCACIÓ

 • José T. BLASCO ALAGARDA
 • David VENTO DIÉGUEZ

  2

5,00

17. CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

 • Miguel VARGAS RODRÍGUEZ

1

2,50

18. UNIDAT D' EDUCACIÓ PER A LA  SALUT

 • Ana María GARCÍA GARCÍA

1

2,50

19. INTEGRACIÓ DE L'ALUMNAT INMIGRANT

 • Inmaculada CARDA ISACH

1

2,50

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -