Visualització de contingut web

Ple

Ple del CECV

Funcions del Ple

 • Aprovar l'informe anual sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

 • Aprovar la memòria anual.

 • Emetre dictàmens o informes sobre les matèries previstes en l'article cinqué del Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.

 • Formular suggeriments i propostes a l'Administració educativa sobre els assumptes que es relacionen en l'article sisé del Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.

 • Elaborar les seues pròpies normes de funcionament.

 

Composició

Sectors

Membres

Representació %

1. PROFESSORAT

 • Centres públics

  • ANPE

   • Laureano BÁRCENA ORTIZ

  • CCOO PV

   • Consol Maria VALLS GREGORI

  • CSIF

   • Miguel Ángel ALMONACID PÉREZ

  • STEPV

   • Ignacio AMORÓS GALIANA

   • Inmaculada GINER FILLOL

   • Sonia IBÁÑEZ ABAD

   • Vicent MONROIG CLIMENT

 • Centres privats

  • FSIE

   • Sergio Manuel CARBONELL PERAL

   • Laura PASTOR SIGNES

   • Carlos TORMO SIGNES

  • USO

   • Eva María JULIÀ TOMÀS

11

18,33

2. PARES I MARES DE L'ALUMNAT

 • Sector públic

  • C. GONZALO ANAYA

   • Francisco PACHECO SERRANO

   • Silvia CENTELLES CAMPILLO

   • Màrius Josep FULLANA ALFONSO

   • Domingo ANGOS FUERTES

  • COVAPA

   • Lorenzo TENDERO VILLA

 • Sector privaT

  • CONCAPA CONVAL

   • Julia María LLOPIS NOHEDA

   • Alejandro José LÓPEZ OLIVA

   • José Antonio RODRÍGUEZ SALINAS

8

13,33

3. ALUMNAT

 • Centres públics

  • ASVAES

   • Laura CABELLO MURGUI

  • FAAVEM

   • Carmini Leonel VILLARROEL ÁLVAREZ

   • Sergio ALONSO VILA

 • Centres privats

  • ASVAES

   • Benjamín VELASCO ONRUBIA

4

6,67

4. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 • CCOO PV

  • Magdalena MACIÀ BALLESTER

1

1,67

5. TITULARS CENTRES PRIVATS

 • FECEVAL

  • Alberto VILLANUEVA AHICART

 • FED. ED. Y GESTIÓN

  • Vicenta RODRÍGUEZ ARROYO

2

3,33

6. ORGANITZACIONS SINDICALS

 • CCOO PV

  • Ferran Vicent GARCÍA FERRER

 • FETE UGT

  • José GIL CASTELLANO

2

3,33

7. ORGANITZACIONS EMPRESARIALS

 • CIERVAL

  • Juan José LÓPEZ MARINAS

  • Manuel ORTIZ MILLÁN

2

3,33

8. ENTITATS LOCALS

 • FVMP

  • Vicent GIL OLMEDO

1

1,67

9. UNIVERSITATS VALENCIANES

 • Universitats públiques

  • UJI

   • Isabel GARCÍA IZQUIERDO

  • UV

   • Isabel VÁZQUEZ NAVARRO

 • Universitats privades

  • CEU

   • Rosa VISIEDO CLAVEROL

3

5,00

10. RECONEGUT PRESTIGI

 • Adela COSTA CATALÀ

 • Luis GARCÍA TRAPIELLO

 • Encarna SALVADOR MUÑOZ

3

5,00

11. ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

 • Vicent BAGGETTO i TORRES

 • Rosa CAÑADA SOLAZ

 • Josefina CISCAR PEIRÓ

 • Encarna CUENCA CARRIÓN

 • Inés ESCOÍ BETORET

 • M. Ángeles HERRANZ ÁBALOS

 • Vicent RIPOLL CATALÀ

 • Lluís Miquel SEGRELLES MARTÍNEZ

 • Pedro SIGLER VIZCAÍNO

9

15,00

12. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

 • Mª Isabel VILLAESCUSA ALEJO

 • Antonio PÉREZ SABATER

 • Josefa DOMÉNECH ZAERA

3

5,00

13. ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

 • Ramón FERRER NAVARRO

1

1,67

14. OFICINA DE DEFENSA DEL DISCAPACITAT DE LA CV

 • Ángel LUNA GONZÁLEZ

1

1,67

15. DIRECTORS O DIRECTORES DE CENTRES DOCENTS

 • Centres públics

   • Jacinto MARTÍNEZ BALDÓ

   • Ginés PÉREZ GEA

 • Centres privats

   • Immaculada LÓPEZ PRIMO

3

5,00

16. INSPECTORS O INSPECTORES D'EDUCACIÓ

 • José T. BLASCO ALAGARDA

 • Remei GALIANA ROIG

 • David VENTO DIÉGUEZ

3

5,00

17. CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

 • Miguel VARGAS RODRÍGUEZ

1

1,67

18. UNITAT D'EDUCACIÓ PER A LA SALUT

 • Ana María GARCÍA GARCÍA

1

1,67

19. INTEGRACIÓ DE L'ALUMNAT IMMIGRANT

 • Inmaculada CARDA ISACH

1

1,67

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -