convocatòries ordinàries

Família professional d'Hostaleria i Turisme

Operacions Bàsiques de Cuina / Cuina

Convocatòria reunió inici AVALUACIÓ.

Família Professional de Transport i Manteniment de Vehicles

Familia professional Sanitat

Transport sanitari / Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes

Llistat defimitiu baremació. Instruccions Inici Fase Assessorament

Família professional Seguretat i Medi Ambient

Família Professional d'Edificació i Obra Civil

Instal·lació de placa d’algeps laminat i falsos sostres

Llistat definitius. Reunió assessorament