convocatòries ordinàries

Família professional d'Arts i Artesania

Arts i Artesania

Enllaç al formulari de preinscripció

Família professional d'Hostaleria i Turisme

Operacions Bàsiques de Cuina / Cuina

Convocatòria reunió inici AVALUACIÓ.

Família Professional de Transport i Manteniment de Vehicles

Familia professional Sanitat

Família professional Seguretat i Medi Ambient

Família Professional d'Edificació i Obra Civil