Visualització de contingut web

Acreditacions en llengües estrangeres

  • Per a docents de centres públics de la Comunitat Valenciana
  • RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d'ensenyança no universitària per a l'acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.
  • RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'establixen criteris de classificació i provisió per mitjà de comissions de servici, adjudicació provisional i/o en règim d'interinitat de llocs de treball docent que impartisquen en una llengua estrangera àrees, matèries o mòduls no lingüístics, en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana.