Novetats

DECRETO 202/2018, de 9 de noviembre, del Consell, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones al personal auxiliar de conversación de lengua extranjera destinado en centros educativos públicos de Educación Primaria durante el curso 2018-2019

DECRET 202/2018, de 9 de novembre, del Consell, pel qual s'estableixen les normes especials reguladores de la concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera destinat en centres educatius públics d'Educació Primària durant el curs 2018- 2019

RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se publica la lista definitiva de centros educativos que en el curso 2018- 2019 podrán recibir un auxiliar de conversación en lengua extranjera

Subvencions normalització lingüística

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l'àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius.

Portfolio

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües i el Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14), en els centres d'Educació Infantil i Primària, d'Educació Secundària, de Cicles Formatius i de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana, i s'estableixen les condicions per al reconeixement com a activitat de formació del professorat.

Mostrant 1 - 5 de 7 resultats
Articles per pàgina 5
de 2