Programes

La política educativa del Consell d'Europa en matèria lingüística té com a objectius promoure:

El PLURILINGÜISME: entenent que tots tenen dret a desenvolupar un grau raonable d'habilitat comunicativa en un número de llengües al llarg de la vida, d'acord amb les seues necessitats.

La DIVERSITAT LINGÜÍSTICA: Europa és multilingüe i totes les seues llengües són modes de comunicació i maneres d'expressar les identitats igualment valuoses; el dret a usar i aprendre la llengua o les llengües d'una persona està protegit per les Convencions del Consell d'Europa.

La COHESIÓ SOCIAL: La igualtat d'oportunitats per al desenvolupament personal, l'ocupació, la mobilitat, l'accés a la informació i l'enriquiment cultural depèn de l'accés a l'aprenentatge de les llengües al llarg de tota la vida.

La COMPRENSIÓ MÚTUA: L'oportunitat d'aprendre altres llengües és una condició essencial per a la comunicació intercultural i l'acceptació de les diferències culturals.

La CIUTADANIA DEMOCRÀTICA: La participació en processos socials i democràtics en les societats multilingües es facilita per la competència plurilingüe dels individus.

Font: Language Policy Division