Visualització de contingut web

El Projecte Lingüístic de Centre

El Projecte lingüístic de centre, tal com queda definit en l'Article 13 de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, és l'instrument mitjançant el qual cada centre educatiu articula i concreta l'aplicació del Programa d'educació plurilingüe i intercultural d'acord amb les característiques del centre educatiu i de l'alumnat.

Els centres educatius han d'elaborar el projecte lingüístic de centre per a les etapes d'infantil i primària, d'acord amb el que s'indica en aquesta llei, a través de la plataforma telemàtica que la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport pose a disposició dels centres.

La direcció dels centres ha de presentar aquesta proposta de PLC, perquè siga autoritzat per la conselleria, fins al 16 de març de 2018.

 

 

Abans de començar a emplenar el formulari és convenient que consulteu la guia per a l'elaboració de la proposta del PLC.

 

També posem a la vostra disposició altres documents de suport per a l'elaboració del PLC:


 

Accés al tràmit:

Selecioneu "Centres educatius" - "Centres educatius (sense distinció de titularitat)" - Proposta de Projecte Lingüístic de Centre 2018

Cal accedir amb les vostres claus. La manera més habitual és com a usuari d'Ítaca.