Visualització de contingut web

Reconeixement de la competència lingüística en LE

Per tal de facilitar i simplificar la possibilitat d'acreditar la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana, el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell regula un sistema de reconeixement de l'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit de l'Administració del Consell

  • Per a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana
  • DECRET 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres
  • RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es constituïx la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres, i s'establix el procediment per al reconeixement d'entitats que acrediten competència lingüística en l'àmbit territorial de la Comunitat.
  • ORDE 93/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'annex únic denominat certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres del Decret 61/2013, de 17 de maig, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.