Visualització de contingut web

Arts plàstiques i disseny

  • Finalitat

Els Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny comprenen el conjunt d'accions formatives que capaciten per a l'exercici qualificat de les diverses professions relacionades amb l'àmbit del disseny, les arts aplicades i els oficis artístics. Constituïxen una via formativa de qualitat que s'ajusta a les necessitats del mercat laboral i als interessos d'aquelles persones amb aptituds en algun dels àmbits de l'art.

  • Estructura

Els Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny s'ordenen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior, agrupats en famílies professionals artístiques. Al seu torn, cada família `profesional està integrada per distintes especialitats.
Cada especialitat respon a una organització modular, amb continguts especialitzats i teòric pràctics, incidint especialment en la formació pràctica.

  • Titulació

Els alumnes que superen el grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny rebran el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent.

Els alumnes que superen el grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny rebran el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent.

 

 

Novetats

Calendario académico curso 18-19

Calendari acadèmic curs 18-19

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019.

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2018. pruebas acceso

Convocatòria proves d'accés als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i grau superior. Calendari i procediment d'admissió i de matriculació de l'alumnat. Curs 2018-2019.

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2018-2019, es dicten instruccions per a la seua realització i s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i de matriculació de l'alumnat.

Més informació

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2098

Orden 13/2018 acceso y admisión

Ordre per la qual es regula l'accés i l'admissió als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plástiques i Disseny

ORDRE 13/2018, de 18 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés i l'admissió als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny a la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓN de 19 de enero 2018, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se convoca la realización de estancias de formación para el profesorado con atribución docente en Formación Profe- sional y de enseñanzas artísticas profesionales y deporti- vas, en empresas, organizaciones o instituciones ubicadas en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana o en el resto del territorio español, durante el año 2018.

Convocatòria per a la realització d'estades de formació per el professorat amb atribució docent en ensenyaments artístics professionals en empreses, organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant l'any 2018.

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i d'ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses,organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant l'any 2018.

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2017, de las direcciones generales de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y de Centros y Personal Docente, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros docentes de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2017-2018 impartan enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.

Instruccions inici de curs 2017-2018 d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de les direccions generals de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny

Annex I Annex V
Annex II Annex VI
Annex III Annex VII
Annex IV Annex  VIII

 

Mostrant 1 - 5 de 6 resultats
Articles per pàgina 5
de 2