Visualització de contingut web

Arts plàstiques i disseny

  • Finalitat

Els Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny comprenen el conjunt d'accions formatives que capaciten per a l'exercici qualificat de les diverses professions relacionades amb l'àmbit del disseny, les arts aplicades i els oficis artístics. Constituïxen una via formativa de qualitat que s'ajusta a les necessitats del mercat laboral i als interessos d'aquelles persones amb aptituds en algun dels àmbits de l'art.

  • Estructura

Els Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny s'ordenen en cicles formatius de grau mitjà i grau superior, agrupats en famílies professionals artístiques. Al seu torn, cada família `profesional està integrada per distintes especialitats.
Cada especialitat respon a una organització modular, amb continguts especialitzats i teòric pràctics, incidint especialment en la formació pràctica.

  • Titulació

Els alumnes que superen el grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny rebran el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent.

Els alumnes que superen el grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny rebran el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent.

 

 

Novetats

Programa "Rutas científicas, artísticas y literarias". Convocatoria Otoño 2018

Programa "Rutes científiques, artístiques i literàries". Convocatòria Tardor 2018

Programa "Rutes científiques, artístiques i literàries". Convocatòria Tardor 2018 . Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Termini de presentació de sol·licituds: des del 17/07/2018 fins el 11/09/2018

MÉS INFORMACIÓ en el següent enllaç

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018. Instrucciones inicio curso 18-19

Instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2018-2019 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2018-2019 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny
 

 

Premios extraordinarios enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño 17-18

Premis extraordinaris ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny 17-18

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2017-2018.
 

Calendario académico curso 18-19

Calendari acadèmic curs 18-19

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019.

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2018. pruebas acceso

Convocatòria proves d'accés als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i grau superior. Calendari i procediment d'admissió i de matriculació de l'alumnat. Curs 2018-2019.

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2018-2019, es dicten instruccions per a la seua realització i s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i de matriculació de l'alumnat.

Més informació

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2098

Mostrant 1 - 5 de 7 resultats
Articles per pàgina 5
de 2