Visualització de contingut web

Música i Dansa

Els ensenyaments artístics són el conjunt d'ensenyaments del sistema educatiu que tenen com a finalitat proporcionar una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música i de la dansa. Són ensenyaments artístics:

Grau elemental Grau Professional
· Els ensenyaments elementals de Música i Dansa · Els ensenyaments professionals de Música i Dansa


Per a conèixer la seua estructura i titulació, feu clic ací.

Hi ha la possibilitat de cursar estudis de Música o Dansa en escoles específiques de forma no reglada, és a dir, que no conduïxen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional.

NOVETATS

Calendario Fase Autonómica de los Premios Profesionales de Música y Danza de la Comunitat Valenciana 2018

Calendari Fase Autonòmica dels Premis Professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana 2018


Concurso Nacional de Buenas Prácticas en centros docentes2018.

Concurs Nacional de Bonas Pràctiques en centres docents 2018.

Resolució de la Secretaria de Estat d'Educació i Formació Professional, de 28 d'agost de 2018, per la qual es convoca el Concurs Nacional de Bones Pràctiques en centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris del sistema educatiu espanyol corresponent a l'any 2018.

Per a obtindre més informació, feu clic ACÍ


RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especia

Segona convocatòria del procés d'accés a primer curs dels ensenyaments professionals de Dansa per al Conservatori Professional de Dansa de Castelló, per al curs acadèmic 2018-2019.

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix la segona convocatòria del procés d'accés a primer curs de Dansa per al Conservatori Professional de Dansa de Castelló, per alcurs acadèmic 2018-2019.
 
FINALITZAT EL TERMINI DI'NSCRIPCIÓ

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2018, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se establece el Plan anual de formación permanente del profesorado para el curso 2018-2019

Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2018-2019

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2018-2019

Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios 18-19

Beques i ajudes a alumnat de nivells postobligatoris

Resolució de la  Secretaría d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen les beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

Termini de presentació de sol·licituds:OBERT des del 17 d'agost de 2018 fins l'1 d'octubre de 2018

MÉS INFORMACIÓ EN EL SEGÜENT ENLLAÇ


Mostrant 1 - 5 de 14 resultats
Articles per pàgina 5
de 3