Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Convalidacions

  • ORDE 86/2013, de 20 de setembre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.
  • ORDE 79/2010, de 27 d'agost, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
  • Consideracions sobre la qualificació del mòdul professional "Anglès Tècnic/Horari reservat al Mòdul d'Anglès".
  • Quadre resum Convalidacions "Anglès Tècnic/Horari reservat al Mòdul d'Anglès".
    • Annex XVIII: Sol·licitud de convalidació d'estudis el reconeixement dels quals correspon a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  • Annex XIV: Sol·licitud de convalidació d'estudis el reconeixement dels quals correspon als directors del centres (títols LOGSE).
  • Annex XV: Sol·licitud de convalidació d'estudis el reconeixement dels quals correspon als directors del centres (títols LOE).
  • Annex XVII: Sol·licitud de convalidació d'estudis el reconeixement dels quals correspon al Ministeri d'Educació.