Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior

 • ORDE de 29 de gener de 2008, per la qual es regulen les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior.

 

 • RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de Formació Professional. (DOGV núm. 8143 de 06.10.2017)

  • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de Formació Professional (DOGV núm. 8160 de 31.10.2017)

 

Calendari Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a superior, any 2018

Calendari Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a superior, any 2018

 • Dades INSCRIPCIÓ: del 6 de novembre al 17 de novembre de 2017, els dos inclosos.

 • Publicació llistes provisionals de persones admeses i excloses: 1 de desembre de 2017.

 • Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses: de l'1 de desembre de 2017 al 16 de gener de 2018.

 • Publicació llistes definitives de persones admeses i excloses: 19 de gener de 2018.

 • Sol•licitud d'anul•lació de matrícula: del 29 de novembre de 2017 al 18 de gener de 2018.

 • Comunicació dels centres examinadors a la Inspecció Territorial d'Educació de la Direcció Territorial del número de persones admeses i proposta de les Comissions Avaluadores: Fins al 24 de gener de 2018

 • Comunicació a la Inspecció Territorial d'Educació de la Direcció Territorial als Centres Examinadors de les Comissions Avaluadores designades: Fins al 30 de gener de 2018

 • Publicació per part del Centre Examinador de les orientacions a l'alumnat: Fins a l'1 de febrer de 2018.

 • Realització proves: del 5 al 13 de febrer de 2018.

 • Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats.

Procediment telemàtic de SOL·LICITUD de matrícula de les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior de Formació Professional, any 2018.