Visualització de contingut web

Entitats col·laboradores 2018-2019

Legislació

ORDE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives. [2012/10009] DOCV 6893 de 31.10.2012

Curs escolar 2018/19

Convocatòria

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2018-2019.[2018/3894] DOGV Num 8286 de 03.05.2018.

Termini presentació de sol·licituds: Des del 4 de maig fins a l'1 de juny 2018 (tots dos inclosos).

Accés al formulari de sol·licitud


Curs escolar 2017/18

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2017-2018. (DOGV Núm. 8040, 16/05/2017)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es fa pública la relació del plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs 2017-2018.

 

Modificacions plans MARÇ 2018

Les entitats reconegudes tenen l'opció d'accedir de nou a la seua sol·licitud i incloure noves activitats modificant els plans inicials, pujant dos arxius (un d'ells en format Excel i l'atre en format pdf).

Termini de presentació de modificacions: de l‘1 fins el 28 de març de 2018.

Recuperar la sol·licitud

Llistat provisional

Termini de reclamacions: 10 dies