Estades a l'estranger

ESTADES A L'ESTRANGER 2018

Estades a l'estranger

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2018

 

Reunió Informativa per als participants del mes d'agost

 

Participants en les estades a l'estranger que surten a partir del 25 de juliol


Es convoca, el dijous dia 19 de juliol, a tots els participants en Estades a l'Estranger del curs 2017-18 que surten a partir del dia 25 de juliol a la reunió informativa que tindrà lloc en el saló d'actes de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports en l'avinguda Campanar, 32 (València):

 

  • A les 10:30 hores, per als participants amb el primer cognom entre les lletres A - H ambdues incloses, la sortida de les quals és a partir del 25 de juliol.

  • A les 12:30 hores, per als participants amb el primer cognoms entre les lletres I - Z ambdues incloses, la sortida de la qual és a partir del 25 de juliol.

..........................................................................................................................................................................

 

Reunió Informativa per als participants del mes de juliol

 

Participants en les estades a l'estranger que surten abans del 15 de juliol


Es convoca, el dijous dia 28 de juny, a tots els participants en Estades a l'Estranger del curs 2017-18 que surten abans del dia 15 de juliol a la reunió informativa que tindrà lloc en el saló d'actes de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports en l'avinguda Campanar, 32 (València):

 

  • A les 10:30 hores, per als participants amb el primer cognom entre les lletres A - H ambdues incloses, la sortida de les quals és abans del 15 de juliol.

  • A les 12:30 hores, per als participants amb el primer cognoms entre les lletres I - Z ambdues incloses, la sortida de la qual és abans del 15 de juliol.

 

 


ESTADES A L'ESTRANGER 2018

 

Publicat 14 de juny 2018

Segons l'apartat Deu punt 3 de la RESOLUCIÓ de la convocatòria queda obert el termini de 7 dies naturals per a confirmar o renunciar a les adjudicacions a través d'OVIDOC accedint a l'enllaç següent: https://ovidoc.edu.gva.es/ovidoc/

 

El termini finalitza el dia 21 de juny a les 23:59. A partir del dia 22 a les 0:00 no es podrà accedir al tràmit.

 

A l'entrar en la plataforma amb el seu DNI i contrasenya li apareixerà el tràmit en el qual podrà veure la destinació on es durà a terme l'estada formativa i les dates dels vols tant d'anada ( data d'inici) com de tornada ( Data fi)

 

D'acord amb el punt 3 de l'apartat deu de la convocatòria; si no confirma ni renúncia, s'entendrà que renúncia a la participació en esta formació.

 

El tramit de confirmació o de renúncia només es podrà dur a terme una única vegada, per la qual cosa una vegada realitzat no podrà ser modificat.

 

Una vegada confirmada l'adjudicació, l'empresa adjudicatària contactarà amb els docents com més prompte millor.

...................................................................................................................................................................

Publicat 6 de juny 2018

Segons l'apartat Deu punt 2 de la RESOLUCIÓ de 28 de març de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació al Regne Unit i a Irlanda per al professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària de centres públics i concertats ubicats a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana publiquem els llistats definitius d'admesos i exclosos per a poder participar a les estades formatives al Regne Unit i Irlanda.

 

D'acord amb l'apartat Sext punt 4 de la RESOLUCIÓ s'ha donat prioritat en el mes d'agost als membres dels equips directius.

 

En els pròxims dies es publicaran els llistats d'adjudicacions (apartat Deu punt 3 de la Resolució de 28 de març de 2018) en què es detallaran les destinacions on es realitzaran les estades així com les dates d'eixida i d'arribada dels vols. Des del moment d'aquesta publicació s'obrirà el termini de set dies naturals al qual fa referència la convocatòria en el seu apartat Deu punt 3 per tal de confirmar o renunciar.

 

Eixe mateix dia es publicaran els contactes de l'empresa adjudicatària que durà a terme les estades.

 

Llistat d'admesos definitiu d'Educació Infantil

Llistat d'admesos definitiu d'Educació Primària árees no llingüístiques

Llistat d'admesos definitiu d'Educació Primària anglés

Llistat d'admesos definitiu d'Educació Secundaria y FP árees no llingüístiques

Llistat d'admesos definitiu d'Educació Secundaria y FP especialistas de inglés

Listados de excluidos definitivo

 

Llistat d'espera d'Educació Infantil

Llistat d'espera d'Educació Primària árees no llingüístiques

Llistat d'espera d'Educació Primària especialistas d'anglés

Llistat d'espera d´'Educació Secundaria y FP árees no llingüístiques

Llistat d'espera d'Educació Secundaria y FP especialistes d'anglés

 

.....................................................................................................................................................................

 

Publicació dels llistats provisionals per modalitats i mesos( admesos i exclosos)

 

 En estos llistats els docents poden vore l'ordre que tenen provisionalment segons les preferències que han sol·licitat (juliol / agost)

 

Llistats Provisionals per mesos Educació Infantil

Llistats Provisionals per mesos Educació Primària àrees no lingüístiques

Llistats Provisionals per mesos Educació Primària especialistes d'anglés

Llistats Provisionals per mesos Educació Secundària i FP àrees no lingüístiques

Llistats Provisionals per mesos Educació Secundària i FP especialistes d'anglés

Llistats Provisionals Exclosos

 

Segons l'apartat deu punt 1 de la RESOLUCIÓ de 28 de març de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, s'obri un període de 9 dies naturals, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació per a presentar al·legacions telemàticament a la plataforma OVIDOC. (ovidoc.edu.gva.es)

  ...........................................................................................................................................................................................

 

Publicació dels llistats provisionals per modalitats.( admesos i exclosos)

 

Llistats Provisionals Educació Infantil

Llistats Provisionals Educació Primària àrees no lingüístiques

Llistats Provisionals Educació Primària especialistes d'anglés

Llistats Provisionals Educació Secundària i FP àrees no lingüístiques

Llistats Provisionals Educació Secundària i FP especialistes d'anglés

Llistats Provisionals Exclosos

 

*El nombre de places per a cada modalitat és el que està establert en la convocatòria a l'apartat tercer punt 2.

 

 

MODALITATS

NÚM. PLACES

Educació Infantil

100

Educació Primària

D'àrees no lingüístiques

300

Especialistes d'anglés

250

Educació Secundària i FP

D'àrees no lingüístiques

250

Especialistes d'anglés

100

TOTAL

1000

 

 

*La distribució de places per mesos i destins estarà supeditada al nombre de vols i places en les localitats i allotjaments disponibles.

 

* En els propers dies es publicaran els llistats en ordre tant de juliol com d'agost en funció de la prioritat que haja triat cada participant i al dia següent d'aquesta publicació s'obrirà el termini d'al·legacions de 9 dies establert a l'apartat deu punt 1 de la convocatòria.

 

El número que ha eixit al sorteig públic dut a terme hui, divendres 4 de maig a les 9:15 hores al saló d'actes de la Conselleria d'Educació, ha sigut el 357

 El proper dilluns dia 7 es faran públics els llistats provisionals d'admesos i exclosos

                               ...................................................................................................................................................

Segons l'apartat nové punt 2 de la RESOLUCIÓ de 28 de març de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació al Regne Unit i a Irlanda per al professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària de centres públics i concertats ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana publiquem els llistats de sol.licituds presentades per a poder participar a les estades formatives al Regne Unit i Irlanda. Els llistats contenen per a cada persona el seu número de desempat.

 

El proper divendres dia 4 de maig a les 9.15 hores al saló d'actes de la Conselleria d'Educació, la comissió de selecció i seguiment del procediment fará el sorteig públic per a triar el numero de desempat dintre el rang de sol·licituds rebudes (de l'1 al 2386)

 

Una vegada fet el sorteig publicarem ací el número de desempat i el proper dilluns dia 7 es faran públics els llistats provisionals d'admesos i exclosos

 

 

RESOLUCIÓ de 28 de març 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació al Regne Unit i a Irlanda per al professorat dependent de la Generalitat Valenciana, d'Infantil, Primària i Secundària de centres ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Instruccions

Enllaç a Ovidoc