Estades a l'estranger

ESTADES A L'ESTRANGER 2018

Estades a l'estranger

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2018

ESTADES A L'ESTRANGER 2018

 

Publicació dels llistats provisionals per modalitats i mesos( admesos i exclosos)

 

 En estos llistats els docents poden vore l'ordre que tenen provisionalment segons les preferències que han sol·licitat (juliol / agost)

 

Llistats Provisionals per mesos Educació Infantil

Llistats Provisionals per mesos Educació Primària àrees no lingüístiques

Llistats Provisionals per mesos Educació Primària especialistes d'anglés

Llistats Provisionals per mesos Educació Secundària i FP àrees no lingüístiques

Llistats Provisionals per mesos Educació Secundària i FP especialistes d'anglés

Llistats Provisionals Exclosos

 

Segons l'apartat deu punt 1 de la RESOLUCIÓ de 28 de març de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, s'obri un període de 9 dies naturals, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació per a presentar al·legacions telemàticament a la plataforma OVIDOC. (ovidoc.edu.gva.es)

  ...........................................................................................................................................................................................

 

Publicació dels llistats provisionals per modalitats.( admesos i exclosos)

 

Llistats Provisionals Educació Infantil

Llistats Provisionals Educació Primària àrees no lingüístiques

Llistats Provisionals Educació Primària especialistes d'anglés

Llistats Provisionals Educació Secundària i FP àrees no lingüístiques

Llistats Provisionals Educació Secundària i FP especialistes d'anglés

Llistats Provisionals Exclosos

 

*El nombre de places per a cada modalitat és el que està establert en la convocatòria a l'apartat tercer punt 2.

 

 

MODALITATS

NÚM. PLACES

Educació Infantil

100

Educació Primària

D'àrees no lingüístiques

300

Especialistes d'anglés

250

Educació Secundària i FP

D'àrees no lingüístiques

250

Especialistes d'anglés

100

TOTAL

1000

 

 

*La distribució de places per mesos i destins estarà supeditada al nombre de vols i places en les localitats i allotjaments disponibles.

 

* En els propers dies es publicaran els llistats en ordre tant de juliol com d'agost en funció de la prioritat que haja triat cada participant i al dia següent d'aquesta publicació s'obrirà el termini d'al·legacions de 9 dies establert a l'apartat deu punt 1 de la convocatòria.

 

El número que ha eixit al sorteig públic dut a terme hui, divendres 4 de maig a les 9:15 hores al saló d'actes de la Conselleria d'Educació, ha sigut el 357

 El proper dilluns dia 7 es faran públics els llistats provisionals d'admesos i exclosos

                               ...................................................................................................................................................

Segons l'apartat nové punt 2 de la RESOLUCIÓ de 28 de març de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació al Regne Unit i a Irlanda per al professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària de centres públics i concertats ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana publiquem els llistats de sol.licituds presentades per a poder participar a les estades formatives al Regne Unit i Irlanda. Els llistats contenen per a cada persona el seu número de desempat.

 

El proper divendres dia 4 de maig a les 9.15 hores al saló d'actes de la Conselleria d'Educació, la comissió de selecció i seguiment del procediment fará el sorteig públic per a triar el numero de desempat dintre el rang de sol·licituds rebudes (de l'1 al 2386)

 

Una vegada fet el sorteig publicarem ací el número de desempat i el proper dilluns dia 7 es faran públics els llistats provisionals d'admesos i exclosos

 

 

RESOLUCIÓ de 28 de març 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació al Regne Unit i a Irlanda per al professorat dependent de la Generalitat Valenciana, d'Infantil, Primària i Secundària de centres ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Instruccions

Enllaç a Ovidoc