Visualització de contingut web

Estades formatives en empreses

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i d'ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses, organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant l'any 2018.[2018/645] (Data de publicació en el DOGV 01.02.2018)

 

Les estades formatives podran realitzar-se durant els períodes següents:

  • Primer període, curs escolar 2017-2018: Entre el 3 d'abril i el 31 de juliol de 2017.  (Obert termini de presentació de sol·licituds)
  • Segon període, curs escolar 2018-2019: Entre el 16 d'octubre i el 31 de desembre de 2018.  (S'obrirá un nou termini de presentació de sol·licituds durant el mes de setembre)

L'horari de realització de l'estada no podrà coincidir amb l'horari lectiu del professor i estarà condicionat a les circumstàncies productives de les empreses.


RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es resol la convocatòria per a la realització d'estades de formació per al professorat de Formació Professional i d'ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses, organitzacions o institucions, corresponents al segon període de l'any 2018. Annex únic.

Presentació de la memòria final i certificat d'empresa

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA: recupere la sol·licitud i emplene els camps corresponents a la memòria (pas 5).

Descarregue el model de certificat de l'empresa. Una vegada complimentat, recupere novament la sol·licitud i adjunte'l escanejat (pas 5).

Recuperar la sol·licitud

TERMINI: una vegada finalitzada l'estada formativa, en el termini de 15 dies hàbils.